Թրեյնինգ

ԱՇԴՎ Հայաստանի հոգեթերապևտների ասոցիացիան  ԱՇԴՎ Եպրոպայի, ինչպես նաև մյուս հավատարմագրող միջազգային կազմակերպությունների մասնակցությամբ պարբերաբար կազմակերպում է ԱՇԴՎ ինչպես հիմնական պատրաստման, այնպես էլ ընթացիկ վերապատրաստման և մասնագիտացման դասընթացներ։


ԱՇԴՎ մակարդակ 1 (մոտակա թրեյնինգը՝ 11-14․02․2021թ)

ԱՇԴՎ մակարդակ 2 (մոտակա թրեյնինգը՝ 15-18․04․2021թ)

 

 

 


Հոգեբանական Աջակցություն Արտակարգ Իրավիճակներում․ ԱՇԴՎ || 20 և 28 Հոկտեմբեր, 2020թ․”