ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՎԱՂ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅԱՆ (PSYCH.E.IN.) ԾՐԱԳԻՐ

Psych.E.In նախագիծը (ծրագրի համարը՝ 2020-1-PL-KA202-082075) Erasmus + կողմից կազմակերպված վերապատրաստման ծրագիր է, որը ֆինանսավորվում է Եվրոպական հանձնաժողովի (European Commission) կողմից Erasmus + ծրագրի Լեհաստանի ազգային գործակալության միջոցով (Polish National Agency for the Erasmus+ Programme), որի նպատակն է հոգեբաններին, հոգեթերապևտներին և  հոգեվերլուծաբաններին տրամադրել արտակարգ իրավիճակներում  տուժած անձանց հետ հոգեբանական վաղ միջամտության իրականացման և հոգեբանական աջակցման կլինիկական հմտությունների ուսուցում:

Նախագիծը, կներառի երկու Զանգվածային առցանց բաց դասընթացներ (MOOC), երկուգործիքակազմ՝ Մասնագիտական կրթության և ուսուցման դասընթացավարների համար, ինչպես նաև  դեպքերի ուսումնասիրությունների ժողովածու:

EMDR Europe-ը և ԱՇԴՎ Հայաստանի հոգեթերապևտների ասոցիացիան հանդիսանում են ծրագրի գործընկերներ:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք՝ https://psychein.pixel-online.org/index.php

Project Number: 2020-1-PL-KA202-082075- Strategic Partnerships for vocational education and training